Pytanie
W wyniku ustanowionej w 2011 r. rozdzielności majątkowej małżonkowie dokonali podziału majątku wspólnego w postaci nieruchomości. Na tej podstawie mąż prowadzący działalność gospodarcza jako osoba fizyczna został jedynym właścicielem nieruchomości nabytych w latach 2007-2011. Wartość nieruchomości, które przypadły mężowi w wyniku podziału majątku wspólnego mieści się w udziale jaki przysługiwał mu w majątku wspólnym (nie przekracza on polowy tego majątku). Nieruchomości, które przypadły w udziale mężowi zostały przez niego zaliczone do składników majątkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Czy rozbudowując i/lub zabudowując te nieruchomości, a następnie odpłatnie zbywając w wykonaniu działalności gospodarczej, mąż – podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość całej nieruchomości według ceny z dnia nabycia jako majątku wspólnego małżonków, czy też tylko połowę tej ceny?