Pytanie
Jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w zakresie najmu lokalu. Podpisałem umowę kupna-sprzedaży lokalu użytkowego z deweloperem, dokonuję wpłat zgodnie z harmonogramem, nie posiadam jeszcze tytułu prawnego do lokalu (nie został podpisany akt notarialny), lokal jest nadal w budowie.
Czy po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT czynny, będę miał prawo do odliczenia (zwrotu) podatku z faktur wystawionych na mnie przez dewelopera z okresu przed rejestracją (pierwsze faktury wystawione w roku 2013)?
Wspomniany lokal będzie przeze mnie wynajmowany na cele użytkowe.