Pytanie
Strona ma przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy od 20 lipca 2013 r. do chwili obecnej. W lipcu 2014 r. poinformował nas o przyznaniu emerytury na mocy wyroku z dnia 10 czerwca 2014 r. Decyzja ZUS z dnia 25 lipca 2014 r. przyznaje emeryturę od 26 lipca 2013 r. (od daty określonej w wyroku sądu).
Czy świadczenia pobrane w okresie od 26 lipca 2013 r. do czerwca 2014 r. są świadczeniami nienależnie pobranymi?
Z jaką datą powinno być uchylone ww. świadczenie?