Pytanie
PINB prowadzi postępowanie w sprawie obiektu wybudowanego przed 1994 r. Został nałożony obowiązek na podstawie art. 40 ustawy – Prawo budowlane z 1974 r. Zobowiązany wykonał nałożone obowiązki, po czym wystąpił do organu o wydanie pozwolenia na użytkowanie.
Czy PINB powinien pobrać opłatę skarbową za złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie wydane na podstawie przepisów art. 42 ustawy - Prawo budowlane z 1974 r.?