Pytanie
Urząd Miasta i Gminy chce zorganizować dla dzieci, które uczestniczą w kółku tanecznym działającym przy Urzędzie, letnie warsztaty taneczne w formie kolonii w ośrodku wypoczynkowym w innej miejscowości. Urząd pokrywa część kosztów, natomiast pozostałą część kosztów pokrywają rodzice uczestników.
Czy powyższe czynności oraz otrzymane od rodziców wpłaty za udział w koloniach podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Jaką stawkę VAT zastosować, jeśli jednostka budżetowa samorządu terytorialnego wydawałaby dla dzieci raz w tygodniu suchy prowiant na wycieczkę (w tym wodę mineralną)?