Pytanie
Czy organ, który udzielił zezwolenia na usunięcie drzew, ma obowiązek doniesienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w przypadku, gdy adresat decyzji usunął drzewa objęte decyzją przed jej ostatecznością, a pozostałe strony postępowania odwołały się od tej decyzji?
Czy też, stosując zasadę pierwszeństwa postępowania administracyjnego, powinien po prostu wysłać odwołanie wraz z aktami sprawy do organu drugiej instancji i nie zawiadamiać prokuratury o dokonanym usunięciu drzew?