Pytanie
Rzecz dotyczy dwóch spółek jawnych, które zajmują się wynajmem nieruchomości. Wspólnikami spółki są osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa i nie przebywające w Polsce. Nie posiadają innych rachunków bankowych poza tym, który należy do spółki.
Wspólnicy założyli lokaty, których nie likwidują a odsetki ulegają kapitalizacji. W związku z tym czytam sprzeczne orzeczenia co do zastosowania sposobu opodatkowania przychodów z odsetek. W jednych napisano wprost, że % z lokat nadal stanowią przychód z działalności gospodarczej, a w innych, że należy je opodatkować jako przychody kapitałowe. Jest to o tyle zdumiewające, że wspólnicy nie posiadają w Polsce innych pieniędzy i też co istotne nie pobierają z konta spółki żadnych sum na swoje prywatne cele. Zatem wszystkie pieniądze służą działalności gospodarczej. Wynika to nawet z tego, że obie nieruchomości są kupione po części z kredytu bankowego i bank uważa posiadane kwoty jako pewnego rodzaju zabezpieczenie płynności spółki.
W jaki sposób opodatkować przychód uzyskany z odsetek z lokat na rachunku bankowym?