Pytanie
Spółka z o.o. miała przez kilka kolejnych lat stratę, która przewyższyła 50% kapitału. W tym roku spółka uzyskała dochód, który został pokryty stratą z lat poprzednich. Spółka postanowiła obniżyć kapitał bez wynagrodzenia, wszelkie procedury zostały wykonane i teraz powstał problem podatkowy w związku z odliczeniem od uzyskanego w 2010 r. zysku straty z lat poprzednich.
Czy jeżeli dokonam obniżenia o stratę, to powstaje z tego tytułu zysk do opodatkowania?
Czy muszę płacić zaległy podatek z odsetkami, czy dopiero teraz po zakończeniu procedur obniżenia kapitału zapłacę podatek?
Czy można obniżyć dochód bieżącego roku stratą z poprzedniego roku, jeżeli sprawozdanie za zeszły rok nie zostało jeszcze złożone w urzędzie skarbowym?