Pytanie
Minister Finansów odpowiadając na interpelację poselską nr 20686/13 podał przykłady towarów, które mogą być uznane z próbki w świetle przyjętej definicji. Za próbki mogą być uznane książki, w tym egzemplarze do recenzji oraz płyty. Definicja ta nie obejmuje natomiast towarów lub niewielkich ilości przekazywanych w celu przeprowadzenia testów, badań i analiz służących do określenia właściwości fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych oraz biologicznych.
Czy to oznacza, że w myśl przepisów w zakresie VAT od 1 kwietnia 2013 r. przekazane przez firmę produkcyjną (wyroby z tworzyw sztucznych), nieodpłatne próbki plastikowych sztućców, przekazane przyszłym i aktualnym kontrahentom z Polski i UE w celu zaprezentowania nowych produktów należy opodatkować 23% VAT, także w przypadku przekazania do kontrahentów z UE i poza UE (Rosja)?
Czy ma znaczenie, że próbki nie są przeznaczone do sprzedaży - czy takie próbki powinny zawierać taki zapis na etykiecie, kartonie?
Czy ma znaczenie wartość tych próbek w cenie produkcji poniżej 10 zł lub 100 zł?