Pytanie
Pracownik samorządowy na stanowisku urzędniczym jest zatrudniony w naszej instytucji od 1 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (pierwsza umowa o pracę z tym pracownikiem). W tym okresie ww. pracownik odbył służbę przygotowawczą i zdał egzamin kończący tę służbę z wynikiem pozytywnym.
Czy pracodawca może zatrudnić tego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony np. na 2 lata, czy powinien zatrudnić pracownika na umowę na czas nieokreślony, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych?