Pytanie
Inwestor zwrócił się z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia nieeksploatowanego przez 10 lat. W operacie zamieszczono informację, że ujęcie wymaga remontu w zakresie wymiany rurociągów tłocznych i pomp na przystosowanie do nowego schematu pracy stacji uzdatniania, która jest w rozbudowie, wymiany orurowania i armatury, w tym wodomierzy w obudowie studni, remontu obudowy polegającej na naprawie i uzupełnieniu konstrukcji, wymianie pozostałego wyposażenia obudowy studni. Podano, że przystąpienie do eksploatacji nastąpi po wykonaniu rozbudowy i przebudowy stacji wodociągowej, po wykonaniu remontu obudów studni i wymianie pomp, po dokonaniu dezynfekcji i pompowania oczyszczającego ujęć wody.
Czy takie prace podlegają pozwoleniu na wykonanie (przebudowę lub odbudowę) urządzenia wodnego?