Pytanie
Firma (osoba fizyczna) zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami na zlecenie od m-ca VIII/2014 stała się czynnym podatnikiem VAT (rejestracja w grudniu 2014 r., po terminie, VAT naliczony nie był odliczany). Całkowity obrót firmy za okres sierpnia do grudnia 2014 r. wynosi 102.497,25 PLN w tym obrót ze stawką 23%- 2325,20 PLN, ze stawka zw. 100.172,05 PLN. Jednocześnie oprócz przychodów z działalności właścicielka firmy uzyskuje przychody z prywatnego najmu lokali. W okresie od sierpnia do grudnia 2014 r. obrót wyniósł; z najmu lokali mieszkalnych ze stawką zw. 1350 PLN i z najmu lokali użytkowych 7899,02 PLN ze stawką 23%. Proszę o pomoc w ustaleniu proporcji na 2015 r.
Czy najem można potraktować oddzielnie od działalności i uznać że można odliczyć 100% VAT od faktury za energię elektryczną dotyczącą lokalu użytkowego?
Czy całkowity obrót do proporcji należy wyliczyć jako obrót z działalności plus obrót z najmu, czy traktować to oddzielnie?
Jaka będzie proporcja (procent VAT) do odliczenia VAT z działalności na 2015 r.
Czy nie odliczenie VAT w 2014 r. ma wpływ na ustalenie proporcji?