Pytanie
Pracownikowi zostało wystawione świadectwo pracy. Pracodawca po kilku dniach zorientował się, że popełnił błąd w treści świadectwa pracy i dokonał jego sprostowania. W miejscu, gdzie w świadectwie pracy należy umieścić tytuł "świadectwo pracy" pracodawca napisał "sprostowanie świadectwa pracy z dnia 30 marca 2013 r." - dokument został odebrany przez pracownika. Po kilku dniach pracownik złożył pismo, w którym nie zgodził się z nowym sprostowanym świadectwem pracy, ponieważ według niego tytuł "świadectwo pracy" nie powinno być zastąpione innym mianowicie:"sprostowanie świadectwa pracy z dnia 30 marca 2013 r."
Czy wpisanie słowa "sprostowanie" to błąd formalny niezgodny z obowiązującymi przepisami?
Czy pracodawca nie miał prawa dokonać takiego zapisu na nowym, sprostowanym świadectwie pracy?
Czy jeśli pracownik wnioskuje o ponowne sprostowanie świadectwa pracy, w którym zostanie usunięte słowo sprostowanie to na pracodawcy ciąży obowiązek dokonania sprostowania?