Pytanie
Gmina jest właścicielem gruntów, jednak w wyniku nieścisłości w dokumentach geodezyjnych w latach ubiegłych grunt użytkuje osoba fizyczna, która jest przekonana, że to ona jest właścicielem nieruchomości. Mimo to, osoba fizyczna na pisemne wezwanie zgodziła się płacić czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy ww. gruntu, niestety nie zgodziła się podpisać umowy dzierżawy.
Na jakiej podstawie osoba fizyczna będzie płacić czynsz dzierżawny?
Czy można wystawić fakturę z tytułu dzierżawy gruntu, jeżeli nie ma zawartej umowy dzierżawy?
Gmina nie posiada kasy fiskalnej, ponieważ cały obrót związany z podatkiem VAT prowadzony jest przez rachunki bankowe.