Pytanie
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej inwestowała budując dom mieszkalny i zbierając faktury na materiały budowlane w okresie od maja 2010 r. do dnia 30 listopada 2011 r.. W tym czasie wykończono połowę budynku. Z tytułu tych wydatków poprosiła o zwrot VAT na wniosku VZM złożonym w urzędzie skarbowym w dniu 29 grudnia 2011 r. W związku z trudną sytuacją finansową postanowiła skorzystać z możliwości i wynająć pokoje gościnne, w związku z czym w grudniu otworzyła działalność polegającą na wynajmie pokoi gościnnych. Działalność gospodarcza opodatkowana jest na zasadach ogólnych i prowadzona jest dla niej PKPiR. Podatnik korzysta z zwolnienia z VAT. Zaznaczam że wydatki ujęte w VZM nie były zaliczane w koszty działalności i nie odliczono od nich VAT z tytułu działalności.
Czy w związku z powyższym podatnikowi przysługuje zwrot VAT za zakup materiałów budowlanych?