Pytanie
W 2010 r. sprzedałem (sam) mieszkanie własnościowe przed upływem 5 lat. W PIT-39 za ww. rok zobowiązałem się do przekazania środków na inne cele mieszkaniowe. Kupiłem mieszkanie i działkę budowlaną. Zakupu dokonałem wraz z żoną, z którą nie mamy rozdzielności majątkowej.
Czy do rozliczenia wydatkowanych pieniędzy mogę przyjąć całą kwotę czy tylko 50%?
Jeśli mieszkanie częściowo zostało zapłacone kredytem, to rozliczyć powinienem tylko wpłatę gotówki, czy całą wartość mieszkania, a może powinienem rozliczyć raty i odsetki spłacone w tym okresie tj. dwóch lat?