Pytanie
Spółka jawna (której wspólnikami byli ojciec, dwie córki i jedna osoba z poza rodziny) nie zaliczyła do kosztów podatkowych nieściągalnych wierzytelności mimo, że miała takie prawo. W 2012 r. jeden ze wspólników (ojciec) zmarł. Udziały w tej spółce odziedziczyły po równo córki i nadal prowadzą tę działalność w formie spółki jawnej razem z trzecią osobą.
Czy w 2014 r. (obecnie) można zaksięgować w koszty roku 2012 tę nieściągalną wierzytelność, a co za tym idzie sporządzić korektę zeznania nieżyjącego wspólnika (ojca)?
Kto miałby podpisać tę korektę?
Kto miałby prawo do zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym za 2012 r. w części dotyczącej zmarłego wspólnika?