Pytanie
Nauczyciel mianowany otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – dalej KN. Wypowiedzenie zostało wysłane pocztą listem poleconym. Dostarczono je w dniu 20 maja 2011 r. (awizowane w dniu 27 maja 2011 r.) nadmieniam, że nauczyciel ten jest na L-4 od 27 kwietnia 2011 r. do nadal. Po zatwierdzeniu organizacji na rok szkolny 2011/20112, ww. nauczyciel może nadal pracować na pełny etat 18/18.
Czy w związku z tym trzeba cofnąć wypowiedzenie, czy z automatu to wypowiedzenie umowy o pracę jest nieważne skoro są dla tego nauczyciela godziny i nie może być zwolniony na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN?