Pytanie
Dyrektor samorządowej instytucji kultury ma wykształcenie wyższe archeologicznego i w związku z tym prowadzi działalność naukową, której owocem są różnego rodzaju publikacje, przewodniki turystyczne itp., jest współorganizatorem imprez kulturalnych.
Czy przysługują mu podwyższone autorskie koszty uzyskania przychodów w wysokości do 50% wynagrodzenia?
Dyrektor jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Za sprzedaż praw do publikacji, przewodników nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia. Zakresem obowiązków dla dyrektora muzeum jest statut jednostki, a w nim jest również określona działalność publikacyjna. Nie jest wszakże on jedyną osobą w jednostce, której z tego tytułu przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów.