Pytanie
Czy żona uzyskująca dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz dochody ze stosunku pracy, a także z tytułu umowy zlecenie może rozliczyć się razem z małżonkiem, który nie uzyskał żadnych dochodów w roku podatkowym?
Jaki PIT należy złożyć jeżeli, jest taka możliwość?
Czy w dochodach uzyskanych przez małżonka, należy wpisać same zera?
Dodatkowo będziemy korzystać z ulgi na dziecko.