Pytanie
Wspólnicy spółki cywilnej (małżonkowie), między którymi istnieje rozdzielność majątkowa posiadają nieruchomość w postaci budynku. 50% wartości nieruchomości przypada na każdego z nich. Przedmiotową nieruchomość chcą wykorzystywać na prowadzenie działalności gospodarczej bez wciągania jej w EŚT.
Czy można w takim przypadku spisać umowę użyczenia nieruchomości z każdym z nich i na jej podstawie dokonywać podstawowych remontów polegających na wymianie okiem, drzwi itd. i zaliczać je bezpośrednio do kosztów podatkowych (czy należałoby to potraktować jako inwestycję w obcym środku trwałym i amortyzować 10 lat), czy należałoby naliczać nieodpłatne świadczenie po stronie spółki?
Czy po stronie użyczających również powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym?