Pytanie
Osoba fizyczna nabyła w drodze spadku mieszkanie, które nie zostało włączone do majątku wspólnego małżonków. W 2014 r. mieszkanie zostało sprzedane przez tę osobę, wobec czego dochód ze sprzedaży będzie opodatkowany podatkiem dochodowym. W kolejnym osoba ta wraz z małżonkiem nabyła do majątku wspólnego dom.
Czy korzystając z ulgi polegającej na wydatkowaniu otrzymanych pieniędzy na własne cele mieszkaniowe, należy ująć całą kwotę przeznaczoną na zakup domu, czy 1/2 ze względu na nabycie tego domu wraz z małżonkiem?