Pytanie
Czy jeżeli pracownik otrzymuje za część miesiąca wynagrodzenie chorobowe, a za drugą cześć - zasiłek chorobowy, powinien mieć zastosowane koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości?
Czy jeśli pracownik za cały miesiąc otrzymuje wynagrodzenie chorobowe, powinien mieć zastosowane koszty uzyskania przychodów i w jakiej wysokości?
Jeżeli pracownik 2 dni w miesiącu pracował, a pozostałe dni przebywał na chorobowym (i dostał wynagrodzenie chorobowe), czy powinien mieć zastosowane koszty uzyskania przychodów?