Pytanie
Jeśli zleceniobiorca zatrudniony w spółce osiągnął w 2013 r. przychody w dwóch miesiącach tego roku poniżej kwoty 200 zł brutto, a w pozostałych wyższe, to czy należy w PIT-11 za 2013 r. podać ogółem wszystkie przychody, czy uwzględnić tylko wyższe od kwoty 200 zł?
A jeśli innemu zleceniobiorcy wypłacona jest jednorazowo tylko kwota 150 zł w 2013 r. - czy również trzeba składać PIT-11 za 2013 r.?