Pytanie
Firma posiada siedzibę główną i oddziały zlokalizowane w wynajmowanych pomieszczeniach. Pomieszczenia i obiekty są wynajmowane od różnych podmiotów. W umowach najmu nie ma żadnych zapisów dotyczących systemu rozliczania emisji.
Czy firma musi zgłosić się do KOBiZE w związku z użytkowaniem pieców do ogrzewania CO i CWU o mocy do 5 MW?
Czy musi być zgłoszony każdy oddział, czy może być to zgłoszenie firmy jako całości?