Pytanie
Nauczycielka była zatrudniona (pierwsza jej praca) od 1 września 2008 do dnia porodu tj. 26 września 2009 r. w innym gimnazjum, w którym uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego w dniu 26 czerwca 2009 r. Była tam zatrudniona do dnia 28 września 2009 r. (do dnia porodu, w tym urlop macierzyński 26-28 września 2009 r.). Później nie pracowała. Podjęła pracę w dniu 1 września 2011 r. w moim gimnazjum w wymiarze 1 etatu.
Czy należy jej się zasiłek na zagospodarowanie?