Pytanie
W dniu 2 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR - dalej r.d.p.o.W dniu 8 stycznia na stronie Ministerstwa Środowiska ukazała się interpretacja, z której wynika, że r.d.p.o.dotyczy odpadów opakowaniowych przekazywanych od 1 stycznia 2015 r. do odzysku i recyklingu oraz dokumentów potwierdzających odzysk i recykling w IV kwartale 2014 r.
Czy w związku z tym dokumenty potwierdzające odzysk i recykling opakowań dotyczące IV kwartału, ale wydane jeszcze przed 31 grudnia 2014 r. na dotychczas obowiązujących drukach muszą zostać poprawione i wydane na drukach nowego rozporządzenia, nawet jeżeli przed 31 grudnia to rozporządzenie jeszcze nie obowiązywało?