Pytanie
Pracownica zakładu budżetowego zatrudniona od 1 stycznia 2014 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim od 7 kwietnia 2015 r. do 10 maja 2015 r. Podstawa wyliczenia wynagrodzenia chorobowego to IV 2014 r. - III 2015 r. Zasadnicza wynosi 1800 zł. W lutym 2015 r. zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 1836 zł. (w 2014 r. nie było żadnych chorób, ani urlopów okolicznościowych).
W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie za czas choroby od 7 do 10 kwietnia 2015?
Czy obliczenia są poprawne: 1800x12 = 21600 -13,71% = 18638,64/12 = 1553,22 : 30 = 51,77x80% = 41,42x4 = 165,68?
Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne należy przyjąć do podstawy?
Czy należy dodać je w całości do zasadniczej i odjąć 13,71%?