Pytanie
Osoba przebywa w Irlandii. Tam pracowała na podstawie umowy o pracę i były opłacane za nią składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W 2005 r. uległa wypadkowi w pracy i od 25 marca 2005 r. otrzymuje tzw. disability allowance (zasiłek inwalidzki). Osoba ta chciałaby wrócić do Polski.
Czy ten zasiłek mógłby być wypłacany w Polsce?
Jeżeli tak to na jakich warunkach?
Czy taką sprawę trzeba załatwić w ZUS?
Jakie papiery byłyby potrzebne?
Czy mają Państwo adresy i telefony do urzędów lub ZUS-ów w Polsce, które zajmują się tylko sprawami dotyczącymi zasiłków zagranicznych?