Pytanie
Pracownik od 1 stycznia 2012 r. otrzymał dodatek specjalny za zwiększenie obowiązków pracowniczych (pracownik jest jednostką budżetową). Ten sam pracownik jest osobą niepełnosprawną, w związku z czym zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwietniu złożył wniosek do pracodawcy o skierowanie na badania w celu ustalenia celowości skrócenia dobowej normy czasu pracy do 7 godzin. W okresie od stycznia pracownik pracował 8 godzin dziennie, czy jeżeli jego norma czasu pracy zmniejszy się do 7 godzin zgodnie z zaleceniem lekarza.
Czy w takim przypadku ten pracownik może nadal otrzymywać dodatek specjalny za zwiększenie obowiązków pracowniczych?