Pytanie
Otrzymałam dotacje z Izby Przemysłowo Handlowej (sfinansowane z EFS): "udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej" na 75% wartości netto kupowanych środków trwałych i wyposażenia.
Czy amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji jest kosztem uzyskania przychodu?
Czy powinnam ustalić amortyzacje od początkowej wartości środka trwałego a dopiero potem "wciągać" w koszty tylko 25% amortyzacji?
Jeżeli zakupię środek trwały o wartości netto 10.000 zł i w koszty będę mogła "wciągnąć" tylko 2500 zł, czy mogę go zamortyzować jednorazowo?
Co będzie kosztem w przypadku sprzedaży środków trwałych po 10 latach?
Czy kosztem uzyskania przychodów będzie cała niezamortyzowana część, czy też tylko ta, która mogłaby być zaliczona do kosztów podatkowych?