Pytanie
Pracodawca zatrudnia kierowców w równoważnym systemie czasu pracy w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Wykonują oni przewozy rzeczy na potrzeby własne (dostawa towaru wyprodukowanego przez pracodawcę do sklepów).
Czy, aby uniknąć powstawania godzin nadliczbowych wynikających z ponownej pracy w tej samej dobie pracowniczej, należy zawrzeć porozumienie o stosowaniu indywidualnego rozkładu czasu pracy kierowców, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 u.c.p.k., skoro w art. 11 ust. 2a jest zapis, że dla kierowców wykonujących przewóz rzeczy nie ustala się rozkładów czasu pracy?
Czy to znaczy, że dla takich kierowców dalej stosuje się tylko art. 8 ust. 1 u.c.p.k.?