Pytanie
Spółka podpisała umowę leasingową (podatkowo leasing operacyjny, bilansowo finansowy) dot. samochodu osobowego, oraz dodatkowo z tym samym finansującym, umowę świadczenia usług dodatkowych obejmującą ubezpieczenie i serwisowanie pojazdu. Umowa leasingowa zawarta jest, podobnie jak druga umowa, na 24 miesiące z opcją wykupu. Na tę chwilę nie ma pewności czy samochód zostanie wykupiony po zakończeniu umowy, zwrócony lub umowa przedłużona. Aby prawidłowo zakwalifikować umowę na gruncie prawa bilansowego należy m.in. zdyskontować sumę opłat z umowy (art. 3 ust. 4 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
Jednak czy w przypadku gdy zrealizowanie opcji wykupu jest otwarte, do dyskonta należałoby uwzględniać cenę wykupu?
Jej nieuwzględnienie spowoduje, że nie uda się spełnić warunku przekroczenia 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy.
Czy 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy należy ustalić w odniesieniu do ceny zakupu z umowy z uwzględnieniem rabatu jakiego udzielił finansujący, czy też do ceny katalogowej bez rabatu (te 2 ceny figurują w umowie)?
Skłaniamy się do ceny zakupu po rabacie jako wartości rynkowej.