Czy Polacy naprawdę cenią przyrodę? Czy Polak = ekolog? Ministerstwo Środowiska zaprezentowało wyniki pierwszych rządowych badań społecznych na temat ekologii w Polsce.

Pod lupą badaczy znalazło się i to, co myślimy o ekologii, ale też to, co robimy, szczególnie jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, zmiany klimatu, racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, proekologiczne zachowania konsumenckie i stosunek do ekologii. Przepytano ponad 1000 osób, żeby uchwycić ekologiczny portret Polaków i móc śledzić to, jak będzie się on zmieniał w przyszłości.

Okazało się, że najbardziej boimy się trzech ekologicznych problemów: zanieczyszczenia powietrza (aż 54% z nas), problemu śmieci (53%) i zanieczyszczenia wód (53%). Śmieci są dla nas takim utrapieniem, że zgadzamy się nawet na bardziej rygorystyczne przepisy czy ostrzejsze kary za wyrzucanie ich w niedozwolone miejsca. Jednocześnie tylko 45% Polaków deklaruje, że odpady segreguje regularnie, a 17%, że robi to sporadycznie. Do większej aktywności w tym obszarze zachęciłyby nas bardziej powszechna dostępność pojemników do segregacji oraz akcje edukacyjno-informacyjne pokazujące, jak segregować we właściwy sposób.

70 proc. społeczeństwa czuje się odpowiedzialna za lokalne otoczenie i środowisko.

Statystyczny proekologiczny Polak demonstruje swój pozytywny stosunek do środowiska głównie korzystając z toreb wielorazowego użytku podczas zakupów. Ponadto, już co trzeci badany często zwraca uwagę na oznaczenia ekologiczne na produktach.

Szczegółowe wyniki badania znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w zakładce "Aktualności".

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl