Kolejna istotna zmiana jaka została przewidziana w projekcie polega na uszczelnieniu procesu opłacania składek w sytuacji zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Chodzi tu osoby wykonujące czynności na podstawie kilku umów zleceń.  W takiej sytuacji zleceniobiorcy mogli odprowadzać składki od najniższego przychodu uzyskanego z jednego wybranego zlecenia. Zmiana obliguje zleceniobiorcę zapłacenia składek od przychodu, którego wysokość została określona na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia. 
W konsekwencji oznacza to, że jeżeli zleceniobiorca ma zawarte w danym miesiącu dwie umowy zlecenia np. na kwotę brutto 800 zł i 1900 zł, to  będzie musiał opłacić składki od co najmniej minimalnego wynagrodzenie, a więc podstawy wymiaru składek w tym przykładzie nie będzie mogła stanowić kwota 800 zł. 

Więcej na www.kadry.abc.com.pl