Na posiedzeniu plenarnym posłowie przedyskutowali projekt noweli prawa budowlanego. Jak zauważają posłowie opozycji - 36 nowelizacja ustawy w ciągu siedmiu lat -  nie sprzyja stabilizacji prawa, zwłaszcza, że to trzecia zmiana dotycząca tyko cyfryzacji. 

Jednym z rozwiązań, jakie znalazło się w projekcie jest możliwość prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej. Dzięki temu rozwiązaniu inwestor otrzyma możliwość monitorowania wpisów dokonywanych w dzienniku budowy z dowolnego miejsca na urządzeniu mobilnym, bez konieczności udawania się na teren budowy.

Projekt miałby wejść w życie 1 sierpnia 2022 r.co zdaniem posłanki Małgorzaty Chmiel - jest zupełnie nierealne. 

Czytaj też: Cyfryzacja po polsku - pozwolenie na budowę szybciej na papierze>>

Projekt przewiduje jednak, że dziennik budowy będzie można nadal prowadzić w postaci papierowej. Oznaczać to będzie, że inwestor będzie miał wybór, czy prowadzić dziennik w formie papierowej, czy w elektronicznej. Nowe przepisy oprócz możliwości prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej pozwolą również w takiej formie prowadzić książki obiektu budowlanego.

Nowelizacja zmienia także przepisy dotyczące prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, jak również nadawania uprawnień budowlanych oraz karania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. 

Projekt zawiera wiele dobrych zmian, ale przepisy dotyczące bezpieczeństwa na budowie, zwłaszcza nadzorowanie budowy przy użyciu smartfona  - jest ryzykowne - powiedział poseł Maciej Kopiec. 

Czytaj też: Moc dowodowa dziennika budowy w postępowaniu cywilnym >

Czytaj też: Dziennik budowy jest dokumentem prywatnym - omówienie >