Pytanie
Jesteśmy spółka komandytową. Prowadzimy sprzedaż głównie dla dużych firm, ale sporadycznie zdarza się sprzedaż na rzecz osób fizycznych, więc mamy zainstalowane we wszystkich naszych oddziałach drukarki fiskalne. Do każdej sprzedaży dla firm lub osób fizycznych, które zgłaszają taka potrzebę, wystawiana jest faktura VAT, która automatycznie trafia do ewidencji sprzedaży VAT, natomiast w przypadku osób fizycznych, które nie potrzebują faktury, program tworzy dokument "zestawienie sprzedaży paragonowej" i również automatem umieszcza go w ewidencji sprzedaży. Paragony fiskalne są wydawane klientowi, natomiast dokumenty sprzedaży paragonowej pozostają w naszej dokumentacji. W przypadku, gdy osobie fizycznej wystawiamy fakturę, paragon fiskalny jest spinany z kopią faktury VAT, natomiast oryginał faktury jest wydawany klientowi.
Co należy zrobić w przypadku, gdy sprzedawca w wyniku pomyłki zniszczy paragon fiskalny, który powinien być dopięty do kopii faktury VAT?
Czy możliwe jest przyjęcie zwrotu towarów od klienta, który zgubił paragon fiskalny?
Rozporządzenie zobowiązuje podatników do sporządzania raportu fiskalnego dobowego oraz raportu fiskalnego za okres miesięczny. Jakie konsekwencje może mieć:- brak zamknięcia raportu fiskalnego dobowego i zamknięcie sprzedaży w kolejnym dniu w innym raporcie dobowym (czy w takim przypadku wystarczy notatka służbowa wyjaśniająca sytuację, czy przypadek taki należy zgłosić do urzędu skarbowego?)- brak wydruków raportów fiskalnych za okresy miesięczne (sprzedawca drukował skrócony raport miesięczny, który wprawdzie zawierał sumaryczne dane za cały miesiąc w ujęciu według poszczególnych stawek podatkowych, ale opis na wydruku jest niestety: "niefiskalne miesięczne podsumowanie sprzedaży".
Czemu ma służyć stosowanie drukarek fiskalnych w przypadku, gdy cała sprzedaż, włącznie z tą dla osób fizycznych na paragon, jest potwierdzona dokumentem (faktura VAT lub "zestawieniem sprzedaży paragonowej"), który trafia automatem do ewidencji sprzedaży VAT?