Po uchwalonej 31 lipca br. przez Sejm a następnie przyjętej 2 sierpnia przez Senat bez poprawek nowelizacji ustawy, mikro i mali przedsiębiorcy, czyli firmy zatrudniające do 50 pracowników lub z przychodami maksimum 10 mln euro przez dwa lata, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy i uczelnie publiczne zyskały więcej czasu na złożenie oświadczeń do sprzedawców energii, potwierdzający status odbiorcy końcowego. Nowelizacja tzw. ustawy prądowej przesunęła termin ich złożenia z 29 lipca na 13 sierpnia. 

Czytaj: 13 sierpnia to nowy termin na oświadczenia w sprawie cen energii - zdecydował Sejm>>

Wielu przedsiębiorców twierdziło, że pierwotny ustawowy termin na składanie oświadczeń był za krótki, zwłaszcza, że nie było kampanii informacyjnej. Nowelizacja wprowadzająca obowiązek ich złożenia do poniedziałku 29 lipca zaczęła obowiązywać 29 czerwca. Choć sprzedawcy prądu przyjmowali oświadczenia w poniedziałek 29 lipca do północy, to wielu przedsiębiorców nie zdążyło go złożyć, bo kampania informacyjna zaczęła się tak naprawdę w piątek 26 lipca.