Ministerstwo Finansów zapewniło Prawo.pl, że zakłócenia w działaniu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)  nie będą niosły negatywnych konsekwencji dla wszystkich zgłaszających się spółek, a nie tylko tych nowo rejestrowanych. Mimo że rejestr już działa, resort nie podał jeszcze komunikatu o usunięciu trudności. Spółki , które nie dopełniły jeszcze obowiązku zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych, mogą go dokonać w najbliższych godzinach i bez obawy o nałożenie kary za przekroczenie ustawowego terminu. Choć eksperci dalej twierdzą, że wyjaśnianie resortu nie ma oparcia w przepisach, o czym pisaliśmy tutaj.

 


Resort finansów precyzuje swoje stanowisko

Z komunikatów opublikowanych 13 i 14 lipca na stronie resortu wynika, że przesunięcie terminu literalnie dotyczy wyłącznie nowoutworzonych spółek lub zmian we wpisach, a nie okresu przejściowego. Zgodnie bowiem z wspomnianym w komunikatach art. 60 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy chodzi o informacje zgłaszane do rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółek do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji - w terminie 7 dni od ich zmiany. Zgodnie zaś z art. 195 spółki wpisane do KRS przed 13 października 2019 roku mają dziewięć miesięcy na wypełnienie obowiązku, licząc od 13 października. Termin minął więc 13 lipca. W komunikatach resortu jednak nie pada jednak ani słowo o art. 195. Dlatego poprosiliśmy MF o doprecyzowanie, czy wydłużenie terminu dotyczy też tzw. starych spółek.

- Zgodnie z komunikatami w sprawie zakłóceń w pracy systemu CRBR, a także biorąc pod uwagę planowane prace serwisowe w zakresie usług profilu zaufanego do biegu terminów, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy oraz w konsekwencji do terminu wynikającego z art. 195 ustawy, tj. terminu 13 lipca 2020 r. na przesłanie zgłoszenia do CRBR przez spółkę zarejestrowaną w KRS przed dniem 13 października 2019 r. nie wlicza się czasu wystąpienia tego zakłócenia - napisało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania Prawo.pl. Dodało, że spółka nie musi dysponować dowodem na to, że w okresie występowania zakłócenia próbowała dokonać zgłoszenia w CRBR. Wojciech Kapica, współkierujący departamentem prawa rynków finansowych kancelarii SMM Legal, uważa jednak, że takie doprecyzowanie niewiele zmienia. - Dla spółek lepiej by było, aby resort wydał komunikat o odstąpieniu od nakładania kar administracyjnych za jednodniowe opóźnienie, na co w granicach uznania organ ma prawo, niż tworzyć niebezpieczne precedensy interpretacyjne – uważa

Przedłużenie terminu wciąż biegnie

Już we wtorek 14 lipca CRBR działał sprawnie i umożliwiał dokonanie zgłoszenia. Tego dnia wpłynęło ich 45 tys., a dzień wcześniej na skutek awarii tylko 20 tys. ale resort nie poinformował o zakończeniu trudności. Wciąż zatem obowiązuje komunikat o wydłużeniu terminu. W sumie 15 lipca do godzi. 12 zarejestrowało się blisko 310 tys. spółek. Oznacza to, że ustawowego obowiązku musi dokonać jeszcze ok. 140 tys. podmiotów.  Do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, obowiązane są spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo–akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne z wyłączeniem spółek publicznych.