Czytaj: Rząd teraz trochę zmieniony>> 

Decyzja o przyłączenu działu budownictwo do kierowanego przez Jerzego Kwiecińskiego (fot.) resortu inwestycji i rozwoju ogłoszona została we wtorek po dwóch tygodniach prezentowania przez przedstawicieli rządu sprzecznych zapowiedzi w tej sprawie.

Niejasna sytuacja powstała w związku z przeprowadzoną 9 stycznia br. "rekonstrukcją" rządu. Jednym z jej elementów było odwołanie Andrzeja Adamczyka ze stanowiska ministra infrastruktury i budownictwa oraz powołanie go na ministra infrastruktury. Na pytania o przynależność w związku z tym działu "budownictwo" szef kancelarii premiera odpowiadał, że szef rządu wkrótce podejmie w tej sprawie decyzję, a minister inwestycji i rozwoju sugerował, że ten dział zostanie włączony do jego resortu.

Zanim jednak to się stało, premier wydał 12 stycznia, (ale zmocą od 9 stycznia) rozporządzenie stwierdzające, że dział budownictwo wchodzi w skład Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Po powołaniu Adamczyka na ministra infrastruktury resortu takiego już nie było, ale faktem jest, że tymczasem nie zmieniono strony internetowej i tam była ciągle stara nazwa.

Czytaj: Budownictwo jednak w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa>>

Po kolejnych paru dniach, 18 stycznia opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, według którego kwestie dot. określania celów i środków polityki mieszkaniowej państwa i nadzorowanie ich realizacji miały trafić do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast za sprawy dot. architektury w zakresie estetyki przestrzeni publicznej miał odpowiadać Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj: Premier będzie też ministrem budownictwa>>

Nagły zwrot akcji nastąpił we wtorek 23 stycznia i w ogłoszonym właśnie rozporządzeniu jest stwierdzenie, że minister inwestycji i rozwoju będzie odpowiedzialny za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także za rozwój regionalny. Szef tego resortu przejmie też nadzór nad Głównym Geodetą Kraju oraz Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Jak jednak poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, Rada Ministrów nadała wicepremierowi, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego Piotrowi Glińskiemu kompetencje związane z architekturą i estetyką przestrzeni.
Jak dodał Dworczyk, przyjęty we wtorek w trybie obiegowym projekt nowelizacji, nadał także kompetencje dla premiera Mateusza Morawieckiego w zakresie koordynacji polityki mieszkaniowej oraz jej realizacji.

Czytaj: TK nie rozpatrzy sprawy, bo ministerstwa nie ma>>