Zdaniem firm z branży cementowej, które są członkami PKPP Lewiatan, konkurują one bezpośrednio z producentami z Białorusi i Ukrainy. Te państwa nie uczestniczą w systemie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Dlatego producenci z tych krajów, poprzez nakładanie na polskie firmy dodatkowych kosztów zakupu praw do emisji na rynku, zyskują przewagę konkurencyjną. Starsze instalacje na Białorusi i na Ukrainie emitują znacznie więcej CO2 na tonę produktu, niż zmodernizowane, nowsze w Polsce. Komisja Europejska forsując wyższe cele w zakresie ograniczenia emisji gazów w UE faktycznie doprowadzi do zwiększenia wysokoemisyjnej produkcji cementu na Białorusi i Ukrainie, która trafi na rynek polski, kosztem notującej znacznie niższe emisje gazów produkcji polskich cementowni.

Branża cementowa w Polsce dokonała w ostatnich 20 latach ogromnej modernizacji instalacji w celu redukcji emisji CO2. Dalsza istotna redukcja emisji dwutlenku węgla nie jest możliwa z uwagi na ograniczenia technologiczne w zakresie procesów chemicznych przy produkcji klinkieru (będącego półproduktem w produkcji cementu). Według najnowszych szacunków polscy producenci cementu będą zmuszeni do zakupu w latach 2013-2020, przy obecnych celach emisji CO2 w UE dodatkowe 4,5 mln uprawnień rocznie.

Komisja Europejska przy formułowaniu propozycji zmniejszenia emisji CO2 powinna uwzględnić fakt, że takich ograniczeń nie stosują inne kraje, w tym USA, Chiny, Australia czy Kanada. Te państwa nie są zainteresowane forsowanymi praktycznie jednostronnie przez Unię Europejską propozycjami znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, czego dowiodły wyniki ostatniej konferencji klimatycznej w Durbanie. KE powinna wyciągnąć z niej wnioski i zrewidować plany w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przy zmianie polityki klimatycznej Komisja Europejska powinna wziąć pod uwagę to, że w czasach kryzysu gospodarczego przedsiębiorców nie stać na dodatkowe inwestycje zmniejszające emisje gazów cieplarnianych.

Lewiatan apeluje do rządu, aby zdecydowanie zaprotestował w imieniu polskich przedsiębiorców przeciwko dalszym planom Komisji Europejskiej redukcji emisji CO2 powyżej uzgodnionego celu 20 proc.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan