- Celem zmiany jest zapewnienie prawidłowego wykonania zadań, przewidzianych dla POT w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym; zaistniała więc pilna potrzeba powołania nowej komórki organizacyjnej, dedykowanej wyłącznie wykonywaniu zadań z nim związanych - czytamy  w Ocenie Skutków Regulacji.

Czytaj: Senat: Bon turystyczny także dla emerytów i rencistów>>
 

Zmiana jest potrzebna, ponieważ statut POT nie przewiduje możliwości podejmowania przez Radę POT uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. - Potrzeba wprowadzenia niezbędnych zmian w strukturze organizacyjnej POT (Biura Prezesa POT) wymaga zmiany rozporządzenia w sprawie nadania statutu POT - uzasadnia projektodawca.


Polski Bon Turystyczny, który ma być świadczeniem jednorazowym, będzie można skorzystać do marca 2022 r., ma być wsparciem finansowym polskich rodzin. Będzie przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku Programu 500 plus. Zgodnie z przygotowaną przez prezydenta ustawą, wysokość bonu na każde dziecko do 18. roku życia to 500 zł, dzieci z niepełnosprawnością uzyskują 1 tys. zł.


Nie będą to pieniądze wypłacane na konto rodziców, a cyfrowe świadczenie udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ministerstwo Rozwoju szacuje, że z bonu skorzysta ok. 6,5 mln dzieci w wieku do 18 lat. Można je będzie wykorzystać w Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym.