1 MERITUM Prawo spółek.
Autor: Andrzej Kidyba (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2016.
Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych.

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Metodyka sporządzania umów gospodarczych.
Autorzy: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2014.
Publikacja ta zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można spotkać się w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. Dodatkowo uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwyższego, które ukształtowało praktykę interpretacji klauzul wzbudzających wątpliwości w określonych sytuacjach. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I i II.
Autor: Andrzej Kidyba.
Rok wydania: 2017.
Książka stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Poradnik prawny dla e-biznesu.
Autorzy: Piotr Dynowski, Izabela Kowalczuk-Pakuła, Grzegorz Pacek.
Rok wydania: 2016.
Jest to publikacja, która w kompleksowy i przystępny sposób przedstawia kluczowe zagadnienia prawne związane z zakładaniem i prowadzeniem e-biznesu. To wyjątkowo praktyczny przewodnik, który dzięki zawartym w nim przykładom oraz wzorom dokumentów poprowadzi przedsiębiorców przez zawiłe meandry obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem firmy w internecie, czy to w postaci sklepu internetowego, czy portalu informacyjnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Być kobietą biznesu.
Autorzy: Grażyna Białopiotrowicz, Marzena Rogalska.
Rok wydania: 2014.
Książka zawiera wiele wartościowych, praktycznych wskazówek, pozwalających kobietom budować swoją pozycję i autorytet w dzisiejszej biznesowej rzeczywistości, doskonalić umiejętność kierowania zespołem i motywowania pracowników, rozwijać umiejętności komunikacyjne i świadomie budować swój wizerunek. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Poradnik prawny dla e-biznesu
Piotr Dynowski, Izabela Kowalczuk-Pakuła, Grzegorz Pacek
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł