1 Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych.
Autor: Wojciech Popiołek.
Rok wydania: 2014.
Książka zawiera kompleksowe opracowanie problematyki wkładów niepieniężnych w spółkach handlowych, odzwierciedlające dorobek polskiej doktryny i orzecznictwa zarówno od strony teoretycznoprawnej, jak i praktycznej. Rozważono w niej m.in. pojęcie wkładu niepieniężnego, treść i sposób wykonania obowiązków wspólników związanych z wniesieniem wkładów, konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych.
Autor: Antoni Witosz.
Rok wydania: 2014.
Książka jest adresowana do prawników zajmujących się przede wszystkim prawem handlowym - adwokatów, radców prawnych, sędziów, syndyków. Z pewnością przyda się ona osobom pełniącym funkcję likwidatorów, a także tym, którzy zasiadają w zarządach spółek kapitałowych lub są wspólnikami spółek osobowych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista.
Autor: Grzegorz Filipowicz.
Rok wydania: 2014.
Książka zawiera kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z badaniem kompetencji zawodowych oraz sposobami ich rozwijania. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Poradnik prawny dla e-biznesu.
Autorzy: Piotr Dynowski, Izabela Kowalczuk-Pakuła, Grzegorz Pacek.
Rok wydania: 2016.
Poradnik prawny dla e-biznesu to publikacja, która w kompleksowy i przystępny sposób przedstawia kluczowe zagadnienia prawne związane z zakładaniem i prowadzeniem e-biznesu. To wyjątkowo praktyczny przewodnik, który dzięki zawartym w nim przykładom oraz wzorom dokumentów poprowadzi przedsiębiorców przez zawiłe meandry obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem firmy w Internecie, czy to w postaci sklepu internetowego, czy portalu informacyjnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Controlling personalny w przedsiębiorstwie.
Autor: Marta Nowak.
Rok wydania: 2014.
Książka zainteresuje menedżerów, przedsiębiorców, osoby zajmujące się controllingiem, pracowników działów kadr, konsultantów specjalizujących się w controllingu lub zasobach ludzkich. Może również służyć jako podręcznik studentom kierunków biznesowych, szczególnie zarządzania i marketingu oraz finansów i rachunkowości. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Controlling personalny w przedsiębiorstwie
Marta Nowak
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł