1. Metodyka sporządzania umów gospodarczych.
Autorzy: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2017.
Publikacja ta zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można spotkać się w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. RODO dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Autor: Dominik Lubasz (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2018.
Autorzy szczegółowo opisują, jak przedsiębiorcy powinni przygotować się do stosowania RODO. Praktyczne wskazówki ułatwią proces wdrożenia nowych regulacji. W stosunku do dotychczasowych przepisów istotnie zmieniają się obowiązki administratorów danych i sposób ich wykonywania. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Konstytucja biznesu. Zbiór przepisów. Prawo przedsiębiorców. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. CEIDG i Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy zagraniczni. Swoboda działalności gospodarczej. Kodeks spółek handlowych.
Rok wydania: 2018.
Stan prawny: 6 kwietnia 2018 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Dowiedz się więcej o tej książce
Konstytucja biznesu. Zbiór przepisów.
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
 

4. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych.
Rok wydania: 2018.
29. wydanie zbioru przepisów prawa handlowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Kodeks spółek handlowych. Przepisy.
Rok wydania: 2017.
Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę. 

Fragment publikacji (.pdf)