1 Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w firmie.
Autorzy: Katarzyna Pietruszyńska, Aleksandra Tomczyk, Sebastian Kryczka, Anna Sokołowska , Joanna Kaleta.
Rok wydania: 2016.
Publikacja stanowi poradnik, który w przystępny sposób przedstawia regulacje prawne w zakresie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz przygotowuje pracodawcę do odpowiedniego przyjęcia inspektora. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
28. wydanie zbioru przepisów prawa handlowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I i II.
Autor: Andrzej Kidyba.
Rok wydania: 2017.
Książka stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. MERITUM Prawo spółek.
Autor: Andrzej Kidyba (red. naukowy).
Rok wydania: 2016.
Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych, ale także spółki cywilnej działającej na podstawie kodeksu cywilnego, spółki cichej będącej umową nienazwaną, oraz europejskich form spółek. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Prawo podatkowe przedsiębiorców.
Autorzy: Piotr Karwat, Andrzej Kaznowski, Hanna Litwińczuk (red. nauk.), Wojciech Pietrasiewicz, Karolina Tetłak.
Rok wydania: 2017.
W książce wyjaśniono nie tylko konstrukcje podatków, ale przedstawiono też ocenę funkcjonowania regulacji podatkowych w praktyce poprzez odwołanie do orzecznictwa sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE oraz interpretacji organów podatkowych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Prawo podatkowe przedsiębiorców
Karolina Tetłak, Hanna Elżbieta Litwińczuk (redaktor naukowy), Wojciech Artur Pietrasiewicz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł