1. RODO dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Autor: Dominik Lubasz (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2018.
Autorzy szczegółowo opisują, jak przedsiębiorcy powinni przygotować się do stosowania RODO. Praktyczne wskazówki ułatwią proces wdrożenia nowych regulacji. W stosunku do dotychczasowych przepisów istotnie zmieniają się obowiązki administratorów danych i sposób ich wykonywania. 

2. Konstytucja biznesu. Zbiór przepisów. Prawo przedsiębiorców. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. CEIDG i Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy zagraniczni. Swoboda działalności gospodarczej. Kodeks spółek handlowych.
Autorzy: .
Rok wydania: 2018.
Stan prawny: 6 kwietnia 2018 r. 

3. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2018.
29. wydanie zbioru przepisów prawa handlowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Pozakodeksowe umowy handlowe.
Autor: Andrzej Kidyba (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2017.
Książka stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a nieuregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego, w tym zarówno pozakodeksowych umów nazwanych, jak i umów nienazwanych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wzory umów, pism i dokumentów.
Autor: Sławomir Turkowski.
Rok wydania: 2017.
W publikacji zostały zawarte wzory dokumentów najczęściej wykorzystywane w działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, takie jak: uchwały organów spółki, regulaminy i wnioski, a także wzory pozwów oraz umów. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wzory umów, pism i dokumentów
Sławomir Turkowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł