Modernizacja sieci ciepłowniczych i przyłączenie do nich nowych odbiorców to jedno z działań służących ograniczeniu tzw. niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła, będących główną przyczyną smogu. Eksperci wyliczyli, że dzięki bytomskiemu projektowi emisja pyłów spadnie o ponad 1,6 tony rocznie, a roczna emisja gazów cieplarnianych będzie mniejsza prawie o 3 tys. ton.

Ponad 16 mln zł unijnego dofinansowania dla modernizacji sieci ciepłowniczej w Bytomiu i Radzionkowie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na mocy umowy z Ministerstwem Energii, instytucją wdrażającą ten program w zakresie działań służących kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jak podał Fundusz, w ostatnim czasie zawarta została umowa z PEC, umożliwiająca przekazywanie unijnych środków. Dotacja zostanie przeznaczona na budowę, przebudowę i modernizację ok. 14 km sieci ciepłowniczej oraz ok. 3,2 km zewnętrznych instalacji odbiorczych. Projekt obejmuje również likwidację 10 grupowych węzłów cieplnych (dla kilku budynków) i budowę 188 nowoczesnych indywidualnych węzłów, co m.in. usprawni rozliczanie kosztów ciepła. Efektem będzie oszczędność ciepła oraz zmniejszenie kosztów i poprawa niezawodności jego dostaw. Mniejsze mają być też straty przesyłowe.

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, 40 proc. krajowej emisji pyłów ma swoje źródło na terenie woj. śląskiego - stąd m.in. priorytet dla działań służących poprawie jakości powietrza, w które wpisuje się także bytomski projekt. Projekty na rzecz poprawy efektywności energetycznej i likwidacji niskiej emisji - takie jak np. termomodernizacja, zmiana źródeł ciepła na ekologiczne oraz budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych - znalazły się na liście przedsięwzięć Kontraktu Terytorialnego Województwa Śląskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz porozumienia wspólnot mieszkaniowych z centralnej części woj. śląskiego. W 2016 r. wnioskodawcy złożyli 24 wnioski o dofinansowanie z tej puli w trybie pozakonkursowym - wśród złożonych wniosków był m.in. uruchamiany obecnie projekt dotyczący Bytomia i Radzionkowa.

Bytom znajduje się również w gronie 44 polskich miast, których samorządy wraz ekspertami, w ramach współpracy z Ministerstwem Środowiska, opracowują plany działań ograniczających skutki zmian klimatu. To nowatorski projekt resortu środowiska, w ramach którego opracowywane są 44 „mapy drogowe” działań technicznych, organizacyjnych i informacyjno-edukacyjnych, których wdrożenie pozwoli ograniczyć wpływ na miasta takich zjawisk ekstremalnych, jak coraz częstsze i bardziej intensywne deszcze, fale upałów, powodzie czy porywiste wiatry. Projekt finansowany jest przez UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz budżetu państwa. (PAP)