- Wraz z ponownym wzrostem wydatków konsumpcyjnych i popytu wśród handlowców, na wyniki najlepszych aktywów handlowych w Europie Środkowej będzie wpływać wzrost przychodów i przyrost wartości kapitału. Wynajmujący będą mogli w większym stopniu skupiać uwagę na zwiększaniu przychodów i wdrażaniu rozwiązań w zakresie zarządzania aktywami niż na walce o utrzymanie dotychczasowego poziomu najmu i czynszów, co stanowiło najważniejszy priorytet w czasie dekoniunktury  – powiedział Charles Taylor, Partner w Cushman & Wakefield.

Aktywa najwyższej klasy, które w ostatnim czasie pojawiły się na rynku środkowoeuropejskim, wzbudziły ożywione zainteresowanie wśród nabywców instytucjonalnych niezależnie od ceny. Co znamienne, w przypadku większych aktywów wielu wyspecjalizowanych w nieruchomościach handlowych inwestorów i doradców finansowych jest gotowych połączyć siły w celu zakupu i zarządzania takimi obiektami. Zważywszy, że stopy kapitalizacji dla najlepszych centrów handlowych wynoszą w Londynie 5,50%, a we Francji i w Niemczech 5,00%-5,50%, Europa Środkowa nadal oferuje atrakcyjne dyskonto na poziomie 6,50%, przy czym w Polsce 6,00-6,25%, a w Czechach – 6,25%. Z uwagi na obserwowaną w ostatnich paru tygodniach silną rywalizację wśród inwestorów nieuniknione są presja zniżkowa na stopy kapitalizacji i wzrost aktywności na rynku transakcyjnym w tym sektorze.