Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w postanowieniu o zastosowaniu środków tymczasowych z dnia 27 lipca 2017 r., nakazał niezwłocznie zaprzestać, na czas rozpoznania sprawy co do meritum, wycinki drzew na terenie Puszczy Białowieskiej.

"Komisja Praw Człowieka przy NRA tłumaczy, że decydując o udzieleniu ochrony tymczasowej Trybunał nie przesądził jeszcze, czy zarzuty Komisji Europejskiej wobec Polski są słuszne. Uznał jednak, że nie można wykluczyć ich trafności, a brak ochrony tymczasowej może grozić nieodwracalnymi szkodami dla środowiska naturalnego na terenie Puszczy Białowieskiej" - czytamy w komunikacie Naczelnej Rady Adwokackiej.

Ponadto Komisja Praw Człowieka podkreśla, że postanowienia wydawane przez Trybunał mają taką samą moc, obowiązują bezpośrednio i powinny być wykonywane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, jak każde inne orzeczenie TSUE.

Czytaj: Polska do Trybunału UE: nie wstrzymamy wycinki, bo będą szkody o wartości 3,2 mld zł >>>

- Jawne lekceważenie przez władze Polski orzeczenia Trybunału stanowi pogwałcenie traktatowego prawa Unii Europejskiej oraz wprowadza zagrożenie dla poziomu ochrony środowiska naturalnego. Działanie to podważa zaufanie do władz polskich i stanowi jednoznaczny sygnał, że polski rząd nie zapewnia efektywnej realizacji norm prawa europejskiego oraz dopuszcza się działań mogących prowadzić do nieodwracalnej degradacji środowiska naturalnego – czytamy w uchwale Komisji Praw Człowieka przy NRA w sprawie postanowienia TSUE.

Źródło: Naczelna Rada Adwokacka 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów